Een bijzonder Jubileum

Op 17 februari 2014 begon een bijzonder avontuur, want dat was het begin van de voorloper van deze website. De stichting Doedactiek en onze Doedactiek-website zijn voortgekomen uit de Professionele Leer Gemeenschap (PLG) van de Universiteit Twente, waar nieuwe lesmethoden met moderne ICT werden verkend.

Jan, Esther, Marion en Marina waren vanaf het allereerste begin betrokken bij deze PLG. Gelukkig sloten er zich fantastische leden aan tijdens en na de PLG, die hielpen de ideeën van de PLG om te zetten in de Doedactiek-website. Ondanks dat we al 10 jaar bezig zijn, betekent dit niet dat we stilstaan. Integendeel! We gaan samen door met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT voor ons onderwijs. Op naar ons volgende lustrum! 🎉