In de ban van kunstmatige intelligentie

In de ban van kunstmatige intelligentie, wat ons daarover bezighoudt

 

 

We beseffen dat kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) grote didactische consequenties gaat hebben voor ons onderwijs. AI is daardoor niet ‘zomaar een tool’ die we lichtzinnig in onze collectie gaan opnemen. We vinden dat de docent de ontwerper blijft van de leerprocessen bij leerlingen. AI zorgt er echter wel voor dat docenten dat ontwerp zullen moeten aanpassen.

We inventariseren hoe AI onze eigen praktijken nu al beïnvloedt. Esther laat zien hoe ze AI gebruikt om snel wat oefenzinnen te genereren voor leerlingen. Deze plaatst ze in Learnbeat, een mooie afgeschermde omgeving waarin leerlingen niets anders kunnen dan het maken van de oefeningen. We realiseren ons dat AI afdwingt dat leerlingen hun schrijfvaardigheid oefenen in een van internet afgeschermde omgeving. Tegelijkertijd is Francine heel blij met mogelijkheid die AI aan minder schrijfvaardige leerlingen biedt om bij zaak- en exacte vakken beter lopende verslagen te schrijven. Ook Hans vindt dat AI handig is als hulpmiddel voor leerlingen om beter te formuleren.

Tegelijkertijd hebben we als docenten de verantwoordelijkheid om onze leerlingen voor te bereiden op deze nieuwe realiteit. Hans laat zijn leerlingen iets voorspellen dat in de scheikunde nog niet bestaat. Daar kan AI niets mee. AI baseert zich immers op informatie op internet tot ongeveer december 2021.

Tamara gebruikt AI om open opdrachten van leerlingen na te kijken. Dat is enorm tijdsbesparend en lukt als zij de te bekijken punten goed invoert. Ook het laten genereren van rubrics lukt, maar docenten moeten de gegenereerde rubrics wel echt goed controleren.

Francine voorziet dat, wanneer het produceren van een stuk tekst of een beeld niet meer werkt als leeractiviteit, er andere activiteiten nodig kunnen zijn om een leerproces bij de leerlingen tot stand te brengen. Het gevolg kan zijn dat ook de leerdoelen en het beheersingsniveau aanpassing behoeven. In het overzicht van de taxonomie van Bloom ( https://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf) voorzien we een verschuiving richting oordelen en reflecteren, mogelijk vaker mondeling dan thans gebruikelijk.

We raken hier niet over uitgepraat. Wordt vervolgd.