In gesprek met toekomstige docenten over de rol van ICT in het onderwijs

Tijdens de lerarenopleiding denken studenten na over de rol van ICT in het onderwijs. Het valt tijdens deze gesprekken op dat de rol van ICT in het onderwijs veel gaat over het wel of niet gebruiken van een digitale methode. De voor- en de nadelen en gebruikstips van verschillende digitale methoden komen langs. Ook de meerwaarde voor het leerproces van de leerlingen komt aan bod. Maar wat ís die meerwaarde daadwerkelijk? Eén student bracht in de discussie in dat leerlingen op school wel voorbereid moeten worden op een gedigitaliseerde maatschappij. Dat is een interessant uitgangspunt. Want: gaat het werken met digitale methodes leerlingen daadwerkelijk voorbereiden op een gedigitaliseerde maatschappij? Hoeveel digitale programma’s en websites zijn er die dag in dag uit nakijken of medewerkers het juiste antwoord op een vraag hebben gevonden en dan ook nog in een van te voren vastgesteld tempo en diepgang? Nee, als we leerlingen op school willen voorbereiden op een gedigitaliseerde maatschappij, dan zullen ze ook daadwerkelijk kennis moeten maken met die gedigitaliseerde maatschappij en gebruik maken van software die binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. Een opdracht aan leerlingen ‘maak opgaven 5 t/m 8 uit paragraaf 4.2’ komt heel anders over dan ‘ontwerp een tuin met één van deze tools.’ Nadat leerlingen een mooi ontwerp hebben gemaakt kunnen ze oppervlaktes berekenen van de verschillende onderdelen van de door henzelf ontwerpen tuin. Ze doen dan precies hetzelfde als bij opgaven 5 t/m 8 uit paragraaf 4.2. Het gaat dan echter wel om hun eígen tuin. Dat heeft veel meer betekenis.