Prachtig nieuw ontwerp website

Het nieuwe jaar begint we met een mooi nieuwtje.

Op vrijdag 13 januari presenteerden studenten van NHL Stenden Elles, Margriet, Steffen, Dion en Finn de nieuwe ‘look and feel’ van de website Doedactiek in het kader van de minor ‘Next Web’.

In November 2022 hebben zij de huidige website van Doedactiek kritisch bekeken, zelf getest en getest met docenten en studenten van de lerarenopleiding van NHL Stenden. Zo ontstond een kleine, maar rijke samenwerking tussen twee academies binnen dezelfde hogeschool.

Er bleek onder gebruikers behoorlijk wat verwarring te bestaan in de navigatie van de huidige website. Ook was de kern van wat Doedactiek biedt niet in één oogopslag duidelijk op de voorpagina. Kortom, er viel genoeg te verbeteren.

Team Doedactiek heeft in november  de voorstellen ter verbetering uitvoerig besproken en er feedback op gegeven. Daarnaast hebben ervaren website ontwikkelaars feedback gegeven op de ideeën. Aan de hand hiervan zijn twee prototypes voor een nieuwe website ontwikkeld. Deze prototypes zijn wederom voorgelegd aan docenten en studenten van de lerarenopleiding.

Steffen over het ontwerpproces “Wat ik vooral heb geleerd is het belang van het voorleggen van de ideeën aan de toekomstige gebruikers. Zij denken en handelen toch heel anders dan ik had ingeschat. Ik moest toen echt even schakelen. Wat betreft ontwerp vind ik hun voorkeur minder mooi, maar het gaat óók om de gebruiker. Ik kan daar uren mee bezig zijn, puzzelen en uitproberen hoe ik hun voorkeur kan verwerken tot iets dat ik zelf ook mooi vind.” Dion vult aan “Tsja, Steffen en Elles konden het mooi bedenken, maar Margriet, Finn en ik moesten het vervolgens technisch omzetten naar het platform waarop Doedactiek draait. Dat leverde nogal wat uitdagingen op. Maar die hebben we nu bijna allemaal opgelost”.

Dat beamen Tamara en Marina van Doedactiek: “wat ongelooflijk knap dat jullie de eerste ideeën die we in november hebben besproken in zo korte tijd verder uitgewerkt hebben en omgezet naar een werkend prototype. De oplossing met een gradiënt van kleuren van groen naar blauw is echt prachtig. Met de handleiding die jullie hebben gemaakt kunnen we goed uit de voeten. We gaan hiermee aan de slag!”

Jan, de voorzitter van de stichting Doedactiek, bedankte na afloop van de presentatie de studenten en ook de docenten van ‘Next Web’: “De vrijwilligers binnen Doedactiek zijn kundig in het didactisch gebruik van ICT. Het overzichtelijk presenteren daarvan is duidelijk een ander vak. Wat is het fijn om op deze manier gebruik te mogen maken van dergelijke expertise.” Als opdrachtgever is de stichting Doedactiek heel blij met het werk en heeft, ook al was dat niet de bedoeling, een hint gegeven voor de beoordeling van het werk.

Dank!