We maken het vinden van geschikte tools nóg makkelijker!

Bij Doedactiek hebben we een waardevolle en inmiddels indrukwekkende verzameling tools die allen (deels) gratis bruikbaar zijn in de onderwijspraktijk. We hebben álle tools in onze eigen lespraktijken uitgeprobeerd. Tools die niet (meer) gratis zijn halen we weg uit de verzameling. Iedere maand werken we de verzameling bij. Momenteel zijn er 192 tools zichtbaar. Sinds het begin van Doedactiek, zo’n 10 jaar geleden, hebben we minstens het dubbele aantal door onze handen gehad.

De kracht van Doedactiek is dat de verzameling met gratis bruikbare tools doorzoekbaar is met didactische filters. Die didactische filters bestaan uit begrippen die voor iedere docent vertrouwd zijn, zoals ‘vak’, ‘lesfase’, ‘beheersingsniveau (Bloom)’, ‘interactieve kwaliteit’ en ‘leeractiviteiten’.

Ook die filters onderhouden we, zodat de juiste tools verschijnen bij de ingevoerde combinaties. We hebben nu het filter op ‘vakgebied’ strenger ingesteld. Dat betekent dat wie op ‘vakgebied’ zoekt alleen die tools te zien krijgt die specifiek voor dat vakgebied toepasbaar zijn. Bij de meeste vakgebieden verschijnt een beperkte selectie van tools. Verder filteren zal niet altijd nodig zijn.

Daarnaast hebben we een, veel grotere, verzameling tools die bij alle vakken inzetbaar is, te vinden onder ‘Algemeen’ onder het menu-item ‘Tools’. In deze verzameling is verder filteren raadzaam. We adviseren door te gaan met filteren tot er zo’n 6 tot 10 tools overblijven. Deze kun je langslopen om een keus te maken welke tool het beste past bij wat en hoe je wilt dat je leerlingen leren.