Het Team

Ons doel

Leerlingen mooie, uitdagende en/of speelse leerervaringen willen bieden. Door het repetoire aan leeractiviteiten van docenten continu uit te breiden en altijd op zoek te zijn naar nieuwe lesvormen, met moderne ICT.

Francine Behnen

Het werken met ICT in de lespraktijk maakt het mogelijk om meer interactie in het leerproces tot stand te brengen. Dit kan leerlingen en studenten net ietsje meer uitdagen en ze ruimte geven voor eigen inbreng. Het is vaak niet zozeer de app of tool die uitdagend is, maar de leeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden met de app of tooln. Dat vraagt van mij als docent dat ik ‘lenig’ of ‘wendbaar’ ben bij het tot stand brengen van optimale combinaties van leeractiviteiten en apps of tools. Veel docenten en ook studenten van de lerarenopleiding hebben moeite met het inschatten van de meerwaarde van ICT. Doedactiek maakt dat inschatten ietsje makkelijker met een zoekstructuur die voor iedere docent herkenbaar is. En met InstalesOntwerp, waarmee in een handomdraai leeractiviteiten en tools en apps gecombineerd worden, is zelf inschatten niet eens meer nodig. Doedactiek maakt het echt makkelijk. Letterlijk. Doen!
Docent en Onderzoeker

NHL Stenden Hogeschool
& UTwente

Marina Lankester

Als docente Beeldende Vorming maakte ik altijd al lesmateriaal. Maar toen de iPad 2 uitkwam werd mijn lesmateriaal helemaal anders. Vanaf toen maakte ik iBooks met vooral interactief lesmateriaal. Eerst voor school maar later als uitgeverijtje.
En vanuit mijn iPad ervaring werd ik gevraagd op school voor een iPad pilot (2012) en daarna voor deze PLG waar deze site Doedactiek uit voortgekomen is. Ik heb met veel enthousiasme mee mogen draaien met deze groep en voelde mij als een vis in het water. We hebben dezelfde gedachten maar vullen elkaar perfect aan voor deze website. Daarom blijf ik graag verbonden met deze groep om Doedactiek up-to-date te houden.

Kijk ook eens op: iDigitiek

Docent Beeldende Vorming

Assink Lyceum

Arno Doornbos

Al ruim twintig jaar houd ik me bezig met het gebruik en de integratie van ICT in het onderwijs. Dat deed en doe ik tijdens mijn studie, tijdens het afstuderen, in mijn werk als docent, als hoofd ICT en ook nu in Doedactiek.
Doedactiek is bedacht als oplossing om onszelf een podium te geven. We willen de ICT-hulpmiddelen die wij inzetten in het onderwijs kunnen delen met het hele onderwijsveld. En dat niet vanuit een “app-gedachte”, maar bijvoorbeeld vanuit de fase in je onderwijsproces waarvoor je een hulpmiddel of oplossing zoekt.

Ik bedenk, werk en ontwikkel vanuit de gedachte: “Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, betrek me erbij en ik begrijp het” (Confusius)

Docent Produceren, Installeren en Energie

Het Noordik

Jan Kater

Welkom op onze website! Als gepensioneerde onderwijsdeskundige en coördinator met uitgebreide ervaring in onderwijs en innovatie, help ik graag leerkrachten bij het effectief integreren van digitale tools in hun lespraktijk. Gedurende mijn carrière voelde ik mij altijd een reiziger, op zoek naar nieuwe, eventueel innovatieve manieren om leerlingen meer te betrekken en leerresultaten te verbeteren.

Ik geloof erin dat het integreren van digitale tools in het onderwijs kan leiden tot meer betrokkenheid met betere leerresultaten. Ik ben een trots lid van het Team Doedactiek dat praktische en effectieve manieren aanbiedt om digitale tools te integreren in de lespraktijk. 

Wat leuk om samen te werken aan een boeiende en dynamische leeromgeving die leerlingen actiever maakt en de leerresultaten verbetert. We helpen je deze doelen te bereiken door je te ondersteunen bij jouw reis door het steeds veranderende landschap van digitale tools.

Gepensioneerd coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs, innovatie

v.h. Het Stedelijk Lyceum

Esther Saaltink

Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de PLG nieuwe lesvormen met moderne ICT. De site Doedactiek is een echte aanvulling. Er is genoeg te vinden online maar deze site pakt een aantal belangrijke onderdelen bij elkaar en laat docenten vooral eerst nadenken over hun lesdoel en dan pas de tools die hierbij te gebruiken zijn. Er is een fantastische site ontstaan met laagdrempelige praktische voorbeelden die iedereen, die verder wil met ICT in de les verder kan helpen. Kortom de moeite van het uitproberen waard.

Docent Engels

Twents Carmel College

Marion Alferink

Ik ben docente Wiskunde op De Waerdenborch in Holten en ontwikkelaar bij Kunskapsskolan. Ik vind het een uitdaging om leerlingen met nieuwe lesmaterialen te laten werken en heb daarom een interactieve digitale methode ontwikkeld voor klas 1 en 2 HV/V. Je gaat daardoor op de stoel van de leerling zitten en telkens vraag je je af wat de leerling nodig heeft om de stof te begrijpen. Samen met Marina Lankester heb ik een boek voor 1/2 HV gemaakt over Perspectief bij Wiskunde en Beeldende Vorming. Vanaf het begin ben ik betrokken bij de PLG en denk ik mee om van Doedactiek een waardevol product te maken.

Docent Wiskunde

De Waerdenborch

Mariëlle Kuijper

Met deze groep enthousiaste en gedreven docenten zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop ICT en de vele applicaties die voorhanden zijn, zinvol en betekenisvol ingezet kunnen worden in het onderwijs. Deze manier van ontwerpgericht werken aan de eigen professionalisering heeft binnen de scholen die deelnemen aan de professionele leergemeenschap (PLG) al tot mooie resultaten geleid. Door de interne afstemming binnen de eigen school van de PLG docenten kunnen inmiddels meerdere docent-collega’s in hun eigen les gebruik maken van de opbrengsten van DOEDACTIEK als platvorm om de eigen ICT ondersteunde lessen te ontwikkelen. Graag delen we het instrument DOEDACTIEK met andere docenten die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs passend te maken, leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren, kortom: om blijvend aantrekkelijk en goed onderwijs te ontwerpen…

Docent, Onderzoeker en Projetleider

Hogeschool Windesheim

Hans Delemarre

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Volutpat suspendisse pretium posuere ut urna mauris semper lectus in. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Volutpat suspendisse pretium posuere ut urna mauris semper lectus in. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Volutpat suspendisse pretium posuere ut urna mauris semper lectus in.

Docent Scheikunde

CSG Bogerman

Tamara Notenboom

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Dat kan je positief of negatief vinden, maar je kan het niet ontkennen. Mijn doel is om leerlingen en docenten te ondersteunen in deze digitale aspecten van het leven. Ik probeer dat te doen met respect voor de persoon en diens meningen over ICT. Inleven is daarbij een belangrijk aspect. Docent en leerling zien lesverrijking met ICT vaak als leuke gadget. Dat is het ook, maar digitale middelen in de les kunnen nog zoveel meer bieden. Ik hoop dat docenten met Doedactiek overzicht krijgen in de mogelijkheden van digitale middelen voor de les en deze efficiënt zullen zetten wanneer dat toegevoegde waarde heeft.

Docent Informatica, Mediawijsheid, ICT-coördinator, Science coördinator

Het Baarnsch Lyceum

Wilt u in contact komen met Doedactiek?

Contact