Het Team

Ons doel

Leerlingen mooie, uitdagende en/of speelse leerervaringen willen bieden. Door het repetoire aan leeractiviteiten van docenten continu uit te breiden en altijd op zoek te zijn naar nieuwe lesvormen, met moderne ICT.

Francine Behnen

Het werken met ICT in de lespraktijk maakt het mogelijk om meer interactie in het leerproces tot stand te brengen. Dit kan leerlingen en studenten net ietsje meer uitdagen en ze ruimte geven voor eigen inbreng. Het is vaak niet zozeer de app of tool die uitdagend is, maar de leeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden met de app of tooln. Dat vraagt van mij als docent dat ik ‘lenig’ of ‘wendbaar’ ben bij het tot stand brengen van optimale combinaties van leeractiviteiten en apps of tools. Veel docenten en ook studenten van de lerarenopleiding hebben moeite met het inschatten van de meerwaarde van ICT. Doedactiek maakt dat inschatten ietsje makkelijker met een zoekstructuur die voor iedere docent herkenbaar is. En met InstalesOntwerp, waarmee in een handomdraai leeractiviteiten en tools en apps gecombineerd worden, is zelf inschatten niet eens meer nodig. Doedactiek maakt het echt makkelijk. Letterlijk. Doen!
Docent en Onderzoeker

NHL Stenden Hogeschool
& UTwente

Marina Lankester

Als docente Beeldende Vorming maakte ik altijd al lesmateriaal. Maar toen de iPad 2 uitkwam werd mijn lesmateriaal helemaal anders. Vanaf toen maakte ik iBooks met vooral interactief lesmateriaal. Eerst voor school maar later als uitgeverijtje.
En vanuit mijn iPad ervaring werd ik gevraagd op school voor een iPad pilot (2012) en daarna voor deze PLG waar deze site Doedactiek uit voortgekomen is. Ik heb met veel enthousiasme mee mogen draaien met deze groep en voelde mij als een vis in het water. We hebben dezelfde gedachten maar vullen elkaar perfect aan voor deze website. Daarom blijf ik graag verbonden met deze groep om Doedactiek up-to-date te houden.

Kijk ook eens op: iDigitiek

Docent Beeldende Vorming

Assink Lyceum

Jan Kater

Welkom op onze website! Als gepensioneerde onderwijsdeskundige en coördinator met uitgebreide ervaring in onderwijs en innovatie, help ik graag leerkrachten bij het effectief integreren van digitale tools in hun lespraktijk. Gedurende mijn carrière voelde ik mij altijd een reiziger, op zoek naar nieuwe, eventueel innovatieve manieren om leerlingen meer te betrekken en leerresultaten te verbeteren.

Ik geloof erin dat het integreren van digitale tools in het onderwijs kan leiden tot meer betrokkenheid met betere leerresultaten. Ik ben een trots lid van het Team Doedactiek dat praktische en effectieve manieren aanbiedt om digitale tools te integreren in de lespraktijk. 

Wat leuk om samen te werken aan een boeiende en dynamische leeromgeving die leerlingen actiever maakt en de leerresultaten verbetert. We helpen je deze doelen te bereiken door je te ondersteunen bij jouw reis door het steeds veranderende landschap van digitale tools.

Gepensioneerd coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs, innovatie

v.h. Het Stedelijk Lyceum

Esther Saaltink

Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de PLG nieuwe lesvormen met moderne ICT. De site Doedactiek is een echte aanvulling. Er is genoeg te vinden online maar deze site pakt een aantal belangrijke onderdelen bij elkaar en laat docenten vooral eerst nadenken over hun lesdoel en dan pas de tools die hierbij te gebruiken zijn. Er is een fantastische site ontstaan met laagdrempelige praktische voorbeelden die iedereen, die verder wil met ICT in de les verder kan helpen. Kortom de moeite van het uitproberen waard.

Docent Engels

Twents Carmel College

Marion Alferink

Ik ben docent wiskunde. Ik vind het een uitdaging om leerlingen met nieuwe
interactieve lesmaterialen te laten werken en dit te combineren met de traditionele
manier van werken te combineren. Door je te verdiepen in de leerlingen ga je de
stoel van de leerling zitten en vraag je je steeds weer af wat de leerling nodig heeft
om de stof te begrijpen. Naast docent wiskunde ben ik Coördinator ICT en onderwijs op een grote
scholengemeenschap. Ik ben ontwikkelaar geweest bij Kunskapsskolan en ik nu ben
ik auteur bij Noordhoff. Samen met Marina Lankester hebben wij de website Kunst en Wiskunde ontwikkeld.

Docent Wiskunde

De Waerdenborch

Mariëlle Kuijper

Met deze groep enthousiaste en gedreven docenten zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop ICT en de vele applicaties die voorhanden zijn, zinvol en betekenisvol ingezet kunnen worden in het onderwijs. Deze manier van ontwerpgericht werken aan de eigen professionalisering heeft binnen de scholen die deelnemen aan de professionele leergemeenschap (PLG) al tot mooie resultaten geleid. Door de interne afstemming binnen de eigen school van de PLG docenten kunnen inmiddels meerdere docent-collega’s in hun eigen les gebruik maken van de opbrengsten van DOEDACTIEK als platvorm om de eigen ICT ondersteunde lessen te ontwikkelen. Graag delen we het instrument DOEDACTIEK met andere docenten die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs passend te maken, leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren, kortom: om blijvend aantrekkelijk en goed onderwijs te ontwerpen…

Docent, onderzoeker en projectleider

Hogeschool Windesheim

Hans Delemarre

Onderwijs kan meer op maat (en soms digitaler) met ICT-toepassingen.

Als docent scheikunde op het Bogerman in Sneek en voorheen als ICT coördinator en begeleider bij het arrangeren van lesmateriaal, weet ik hoe veel tijd het kost om materiaal te selecteren en te verbeteren. Doedactiek betekent voor mij dat we middelen voor het arrangeren vindbaar, praktisch, aanpasbaar, deelbaar en daarna ook bruikbaar voor Lesson Study.

Tot in de hoogste drie treden van de taxonomie van Bloom is de meerwaarde van Doedactiek aanwezig. Mijn favoriete onderdeel is Werkbladen: er ontstaan producten uit waar de leerlingen trots op zijn, en waarin je rol als docent echt even coach wordt!

Docent Scheikunde

CSG Bogerman

Tamara Notenboom

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Dat kan je positief of negatief vinden, maar je kan het niet ontkennen. Mijn doel is om leerlingen en docenten te ondersteunen in deze digitale aspecten van het leven. Ik probeer dat te doen met respect voor de persoon en diens meningen over ICT. Inleven is daarbij een belangrijk aspect. Docent en leerling zien lesverrijking met ICT vaak als leuke gadget. Dat is het ook, maar digitale middelen in de les kunnen nog zoveel meer bieden. Ik hoop dat docenten met Doedactiek overzicht krijgen in de mogelijkheden van digitale middelen voor de les en deze efficiënt zullen zetten wanneer dat toegevoegde waarde heeft.

Docent Informatica, Mediawijsheid, ICT-coördinator, Science coördinator

Het Baarnsch Lyceum

Wilt u in contact komen met Doedactiek?

Contact