Creatieve opdracht gek dier met tools

Beeldende Vorming

Bekijk hier een voorbeeld hoe leerlingen gebruik kunnen maken van verschillende digitale hulpmiddelen tijdens het ontwerpproces van een, in dit voorbeeld, zelf verzonnen nieuwe diersoort (kan ook iets anders zijn). Het resultaat dat leerlingen met de ene tool tot stand brengen vormt het startpunt om verder te bewerken met de volgende tool.

ontwerp proces, maak proces (Tekenen/schilderen stopmotion) presenteren (dmv stopmotion animatie) en reflecteren met tools

Algemene beschrijving opdracht

Kies onderwerp (bijvoorbeeld een vreemd dier), vul deze met structuren in (op papier) en maak van dit proces een stopmotion voor the making of en monteer een animatie stopmotion als film erbij.

Dit kan individueel, duo’s of in kleine groepjes.

ORIENTEREN

stap 1, 2 en 3

Stap 1, Verkennen  

Beheersingsniveau: Analyseren
Leeractiviteiten: verzamelen, vergelijken (uiterlijke kenmerken dieren)

Individueel
Laat leerlingen eerst een MindMap maken, bij voorkeur met foto’s zoals Popplet mogelijk is. Stimuleer leerlingen te werken met een tool waarmee ze nog weinig ervaring hebben (zie links op de mindmap pagina). In de mindmap geven leerlingen verschillen weer tussen, in dit geval, dieren op uiterlijke kenmerken, manieren van voortbewegen, functies, formaten, leefgebieden enzovoorts.

Klassikaal
Inventariseer op het Digibord hoe je dieren kan indelen (zie wederom tools om digitaal kennis op te halen).

Stap 2, Ontwerpen

Beheersingsniveau: Creëren
Leeractiviteiten: zoeken, knippen, samenvoegen, bewerken

Individueel bewerken*
Laat leerlingen plaatjes zoeken van verschillende dieren en deze ze via een tool, bijvoorbeeld  PicCollage  of Canva door eerst onderdelen van dieren die ze willen gebruiken te knippen (Bij PicCollage  klik plaatje 2x aan voor de schaar) en daarna aan elkaar te plakken zodat er een nieuw dier ontstaat. Zo ontstaat bijvoorbeeld een lijf van een slang met een snavel van een papegaai, oortjes van kat enz. enz.
Leerlingen kunnen zich ook richten op hoe en wat het dier eet en/of hoe het beweegt.
Geef leerlingen eventueel aanvullende criteria zoals: minstens van 5 verschillende dieren onderdelen gebruiken. Laat ze bijv. 3 dieren ontwerpen en met passende achtergrond inleveren.

*Tips bewerken:
Bij PicCollage gebruik free grid ipv vaste opmaak voor het creatieve werken.
Voor Powerpoint maak gebruik van de site remover background en snij daarna de plaatjes in Powerpoint.
Keynote: zorg voor contrast in kleur en gebruik direct alfa om de achtergrond weg te halen.

AI ontwerpen
Deze opdracht is natuurlijk ook goed uit te voeren met AI zoals MIDJOURNEY

Stap 3, Wiki over het zelf ontworpen dier maken

Beheersingsniveau: Toepassen
Leer activiteit: omschrijven, informatie vormgeven

Laat de leerlingen een eigen wikipediapagina maken van de functie, leefgebied en kenmerken van hun ontworpen dier enz. En vergeet niet de naam te laten verzinnen, zover dat nog niet gebeurd is. Dit kan met Word of in een collage met het stramien van wikipedia met PicCollage  en Canva

MAKEN

stap 4, 5 en 6

Stap 4, Dier bewerken

Beheersingsniveau: Toepassen
Leeractiviteit: maken (schetsen)

De leerling gaat nu het best ontworpen dier schetsen. Dat schetsen kan op papier of digitaal. Bij digitaal schetsen zijn Ibis Paint, of Sketchbook, voor iOS en Android, het meest handig.

Stap 5, Structuren verzamelen

Beheersingsniveau: Toepassen
Leer activiteit: kijken, ontdekken, analyseren (en presenteren) (structuren zoeken)

Na een uitleg over structuren maken de leerlingen foto’s van structuren in/om het lokaal. Deze structureren verwerken ze in een collage zodat ze deze later kunnen gebruiken bij hun dier.
Tekst blokje invoegen wat en waarom het een structuur is.
 PicCollage  en Canva

Stap 6, Filmen van het toevoegen van structuren aan het dier

Beheersingsniveau: Toepassen
Leeractiviteiten: tekenen en filmen ( structuren tekenen met stopmotion)

Terwijl de leerling(en) op papier het dier vullen met (gekleurde) structuren maken ze een stopanimatie of timelapse van het tekenen van de structuren. Het beste is wanneer de leerlingen niet in beeld gebracht worden. De opstelling van de camera is dus belangrijk. Het formaat vel en formaat structuren bepaalt of er heel veel foto’s nodig zijn of minder frequent gefotografeerd moet worden. Laat ze regelmatig een foto nemen. Veiliger is dan een timelaps en later editen.

iMotion (iOS) of Stop Motion Studio zijn zeer geschikt om te gebruiken.

De keuze is of om het hier bij te laten of het beest uit te laten knippen en met andere achtergronden weer ‘the movie’ te laten maken waarin het dier gaat bewegen met stopmotion. Dat kan door de leerlingen een achtergrond te laten maken met bijv. blauw papier van lucht en papier met gras. Deze achtergrond moet dan wel passen bij de wikipedia pagina.

PRESENTEREN

Stap 7

Stap 7, Presenteren en monteren

Beheersingsniveau: Toepassen
Leer activiteit: Presenteren en monteren 

De collages, wikipedia pagina en de stopmotions van het maakproces en eventueel de stopmotion met het bewegende dier kunnen achter elkaar gemonteerd worden. Uiteraard zijn titels en geluid erin monteren een must! Stop Motion Studio en voor iOS is iMovie zijn hierbij handige tools om te gebruiken.

REFLECTEREN

Stap 8

Stap 8, Reflecteren

Beheersingsniveau: Analyseren
Leeractiviteit: Reflecteren (op hele beeldend proces)

Dit kan als optie natuurlijk ook in de film gemonteerd worden.
Of de de leerlingen maken een filmposter met postermywall of met vrijere opmaakmogelijkheden met  PicCollage  en Canva waarin ze aangeven wat goed is aan hun film en maakproces. Leerlingen kunnen dit doen in een sfeer die passend is bij hun dier, de manier van bewegen, wat het dier eet en/of waar het dier woont. Screenshots en collages kunnen hierin ook verwerkt worden.