Digitaal Informatie ophalen vanuit de groep en (delen) op het scherm: