Het bevorderen van interactie in online onderwijsleerprocessen

Het bevorderen van interactie in online onderwijsleerprocessen

Tijdens de lockdowns werden leraren ‘gedwongen’ om gebruik te maken van digitale tools om online les te geven. Naarmate de schoolsluitingen voortduurden kwam er steeds meer aandacht voor interactie met leerlingen via digitale hulpmiddelen.

Lees hoe docenten tussen maart 2020 (begin schoolsluitingen) en februari 2021 (wederom schoolsluitingen) de interactieve mogelijkheden van digitale hulpmiddelen steeds beter gingen benutten.

Zie blz 44-49 van Didactiek voor Vak en Beroep Magazine 2021