Hoe interactief zijn uw online lessen?

Doe mee met de tweede ronde van het onderzoek!

Op 15 maart 2020 viel het besluit om de scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te sluiten om de verspreiding van Covid-19 te beperken. Drie dagen eerder was besloten om de universiteits- en hogeschoolgebouwen te sluiten voor studenten.

Vanuit een collectief ervaren belang om het onderwijs op alle niveaus zo goed mogelijk door te laten gaan is in een recordtempo gestart met het verzorgen van online onderwijs. Op 18 maart 2020 berichtte de NOS dat 88% van de scholen de mogelijkheden voor online onderwijs tot stand had gebracht.

Op 23 maart 2020 werd duidelijk dat de maatregelen rondom sociale onthouding tot minstens 1 juni van dat jaar worden gecontinueerd. Dat betekent dat veel leerlingen en studenten voorlopig vanuit thuis hun onderwijs zullen blijven volgen. Na de eerste euforie van het technisch tot stand brengen van online onderwijs, wordt de volgende uitdaging zichtbaar, namelijk het volhouden daarvan gedurende 10 weken of meer. Het inrichten en begeleiden van onderwijs op afstand vraagt, evenals regulier onderwijs, om een nauwkeurige afstemming van de te behalen leerdoelen of leeruitkomsten en de leeractiviteiten die leerlingen en studenten kunnen uitvoeren om die leerdoelen te behalen, dan wel aan te tonen. In de afstandssituatie komt daar nog een uitdaging bij, namelijk het kiezen van digitale tools die de uitvoering van de beoogde leeractiviteiten op de juiste wijze ondersteunen.

Een juiste match van leeractiviteiten en digitale tools kan bijdragen aan het leerproces van leerlingen in online sessies. De huidige situatie met de plotselinge overstap naar online onderwijs biedt een bijzondere gelegenheid om waar te nemen welke combinaties van leeractiviteiten en digitale tools docenten kiezen en op welke manier deze keuzes bijdragen aan de kwaliteit van het online leerproces.

Om na te gaan in hoeverre het docenten lukt om de juiste match van leeractiviteiten en digitale tools te vinden en toe te passen in hun online lessen  en om meer te weten te komen over welke combinaties van technologie en leeractiviteiten succesvol zijn, vragen we u deel te nemen aan ons onderzoek door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de meerkeuze en open vragen in deze vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten.

Naar de vragenlijst