Les: Eén woord, meerdere betekenissen logo

Les: Eén woord, meerdere betekenissen

Sommige begrippen hebben meerdere betekenissen, afhankelijk van de context waarin dat woord wordt gebruikt.

Onderstaand een voorbeeld hoe leerlingen één begrip van meerdere kanten kunnen verkennen en elkaars bevindingen met elkaar uitwisselen door de onderstaande tools te combineren.

0Favorieten

Begrip: Globalisering

Lesopzet: leerlingen zijn in 6 tafelgroepen verdeeld. Iedere tafelgroep vertegenwoordigt een continent. Alle leerlingen hebben beschikking over een laptop of tablet.

Opdracht: iedere tafelgroep verdiept zich, aan de hand van door de docent verstrekte vragen, in de betekenis van het begrip globalisering vanuit het perspectief van het te vertegenwoordigen continent. Na beantwoording van de vragen geeft iedere groep een samenvatting van het begrip globalisering.

Organisatie vooraf: de docent heeft voor de verschillende tafelgroepen vragen gemaakt aan de hand waarvan de leerlingen zich in één betekenis van het woord kunnen verdiepen. De docent heeft de vragen geplaatst op een digitale plek (padlet) waar leerlingen de antwoorden gezamenlijk kunnen noteren. Bij deze opdracht zijn de plekken waar de leerlingen antwoorden geven op de vragen en hun samenvatting geven gekoppeld aan een digitale wereldkaart (thinglink). Zodoende verschijnen tijdens de les de antwoorden van de leerlingen op de gezamenlijke wereldkaart op de geografische plaats waar de antwoorden betrekking op hebben.

Uitvoering les: de leerlingen hebben het grootste deel van het lesuur nodig om de vragen te beantwoorden. Het laatste kwartier van de les bespreken de leerlingen de samenvattingen van de antwoorden per continent. De leerlingen zijn oprecht verbaasd over de verschillen in betekenis van hetzelfde begrip voor verschillende continenten. Het betreft de eerste les in een serie.

Reflectie: De docent vond dat de leerlingen veel tijd nodig hadden voor deze oriënterende opdracht. Feedback van andere docenten op deze les was juist dat deze aanpak bijdraagt aan een brede oriëntatie waarop later in de lessenserie teruggegrepen kan worden. Leerlingen hebben zelf geen feedback gegeven op de les, maar op de video-opnames die van de les zijn gemaakt zijn leerlingen te zien die de antwoorden op de vragen intensief met elkaar bespreken en verbeteren.

Extra informatie

Besturingssysteem

Gebruiker

Lesfase

, , , , , ,

Beheersingsniveau (Bloom)

,

Vakgebied

,

Groepsgrootte

Beoordelingen