Les: Augmented Reality (AR) object maken logo

Les: Augmented Reality (AR) object maken

Beeldende vorming en andere vakken waarbij toegevoegde beelden in de ruimte meerwaarde kunnen bieden (denk aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wiskunde).

Leerlingen maken individueel een (3D) object dat zij koppelen aan een GPS locatie (klaslokaal, thuis, openbare plaats). Anderen kunnen op de betreffende locatie het object zien.

 

Verto Studio 3D

WallaMe

 

0Favorieten

Leerlingen kregen de opdracht zelf een 3D object te ontwerpen en dat te koppelen aan een GPS locatie zodat anderen (klasgenoten) het ontworpen object konden vinden met hun mobiel of tablet (wat Pokemon ook doet, maar dan met door de leerlingen zelf gemaakte figuurtjes).

Eerst hebben de leerlingen het 3D object ontwikkeld. In de geobserveerde les is daarvoor Verto Studio 3D gebruikt. De leerlingen hebben dit 3D object opgeslagen en vervolgens gekoppeld aan een GPS locatie. De apps Walla.me en Snapchat bieden mogelijkheden om zelf ontworpen objecten te koppelen aan een GPS locatie en vindbaar te maken voor contactpersonen.

In deze les hebben de leerlingen zelf een 3D object ontwikkeld. Leerlingen kunnen echter ook een 2D plaatje of een stukje tekst koppelen aan een bepaalde GPS locatie. Leerlingen kunnen op deze manier bijvoorbeeld aan bestaande objecten in een lokaal extra informatie toevoegen en zichtbaar maken voor medeleerlingen. Voorwaarde is dat het object op exact dezelfde plaats blijft staan of hangen!

Extra informatie

Gebruiker

Beheersingsniveau (Bloom)

Vakgebied

, , ,

Groepsgrootte

Beoordelingen