Les: formatieve drempeltoetsen logo

Les: formatieve drempeltoetsen

Met drempeltoetsen is:

  • het aantal leerlingen dat natuurkunde kiest in zes jaar tijd verdrievoudigd
  • het aantal meisjes dat natuurkunde kiest gelijk geworden aan het aantal jongens
  • scoort de klas bij het eindexamen ruim boven het landelijke gemiddelde

Moodle

 

0Favorieten

Drempeltoetsen

Het vak natuurkunde bestaat voor een groot deel uit het oplossen van sommen. Deze sommen kunnen leerlingen makkelijker oplossen als zij systematisch werken. Formatieve drempeltoetsen ondersteunen leerlingen bij het inslijpen van een procedure om ingewikkelde sommen eenvoudig op te lossen.

Mede door deze drempeltoetsen, in combinatie met een goed doordachte didactische aanpak in de klas, heeft collega Halbe het aantal leerlingen dat natuurkunde kiest zien verdrievoudigen op zijn school. Tevens is het percentage meisjes dat het vak kiest toegenomen en liggen de examenresultaten ruim boven het landelijke gemiddelde, bekijk de indrukwekkende ontwikkeling.

Halbe heeft de drempeltoetsen gemaakt met het digitale toetsprogramma van de electronische leeromgeving van de school. Andere digitale toetsprogramma’s met de functie ‘vul de ontbrekende woorden in’ of ‘gatentekst’ kunnen op dezelfde manier worden ingezet.

Kijk met Halbe mee

 

Tijdens de les

De leerlingen komen binnen, gaan zitten en werken de eerste 7 minuten van de les individueel in stilte aan hun drempeltoets (via iPad-iPad) of aan opdrachten (iPad-papier). Halbe zit/staat achterin de klas en kan van daaruit alle schermen zien. Deze tijd met absolute stilte benut Halbe om erop toe te zien dat de leerlingen inderdaad aan het werk gaan en om de aanwezigheid te administreren. Dit is ook een moment van uitgestelde aandacht. Leerlingen die een vraag hebben in de eerste 7 minuten bewaren deze vraag voor een later moment in de les. Leerlingen halen de drempeltoets pas als ze 90% goed hebben gedaan. Niet gehaald? Dan toets geheel overnieuw maken!

Na 7 minuten springt een stoplicht op het digibord op groen. De docent gaat naar de leerlingen toe die wat hulp kunnen gebruiken. Leerlingen werken alleen verder of helpen elkaar.

De ervaring van Halbe is dat, wanneer de leerlingen 7 minuten individueel en in stilte hebben gewerkt, ze goed in de stof zijn gekomen en een groot deel van de les verder blijven werken aan natuurkunde.

Collega’s merken op dat er tijdens de lessen 40 minuten lang echt gewerkt wordt door de leerlingen. De leerlingen kunnen efficiënt aan de slag omdat alles beschikbaar is via een systematisch ingerichte elo.

Halbe wisselt deze intensieve werkmomenten af met andere activiteiten.

 

Een verkorte toelichting van Halbe op zijn drempeltoetsen.

Halbe deelt zijn geheimen…..

Extra informatie

Besturingssysteem

, , , ,

Voordelen

, , , , , ,

Nadelen

Gebruiker

Lesfase

Beheersingsniveau (Bloom)

,

Vakgebied

Groepsgrootte

Beoordelingen