Nearpod logo

Nearpod

App/tool  om instructies en toetsen te maken en klassikaal af te nemen.

Nearpod

 

Privacy-onderzoek Kennisnet

0Favorieten

Met Nearpod is het mogelijk om verschillende leeractiviteiten en werkvormen uit te voeren. Nearpod maakt het mogelijk om tijdens de les na te gaan in hoeverre leerlingen de stof hebben begrepen door bijvoorbeeld toetsvragen op te nemen in de Nearpod.

Digitale toetsen zijn effectieve hulpmiddelen om kennis te verwerven. Het effect van toetsen als leerhulpmiddel vinden we vaker in de literatuur. Een veel voorkomende verklaring hiervoor is dat de leerling de leerstof vaker ziet of kennis bij de toets ophaalt (toetseffect). Simpele digitale toetsen, zelfs zonder
uitgebreide feedback, kunnen zorgen voor positieve resultaten.

Digitale feedback is ook effectief. Los van het bovenstaande effect van toetsen, blijkt dat leerlingen nog betere resultaten behalen als direct na het beantwoorden van een vraag feedback volgt over het juiste antwoord, met een uitleg. De resultaten zijn significant groter dan die van leerlingen die nauwelijks feedback krijgen. Het effect geldt voor leerlingen van alle leerniveaus.

Met Nearpod is het ook mogelijk om de individuele inzet van leerlingen te volgen. Deze individualisatie is effectief wanneer het vervolg van de les wordt aangepast aan de inbreng van de leerlingen.

Meer weten? Zie:

Haelermans C. (2018). Digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Over gebruik, effecten en de rol van de leraar. Kennisnet 28 pp.

Extra informatie

Besturingssysteem

, ,

Voordelen

Nadelen

,

Gebruiker

Lesfase

, , , ,

Beheersingsniveau (Bloom)

, , , ,

Vakgebied

Groepsgrootte

,

Beoordelingen