Quayn logo

Quayn

Quayn is een toetsapplicatie onder licentie die prettig en veilig werkt. Er zijn veel verschillende vraagtypes mogelijk: meerkeuze, woord, getal, gatentekst, combobox, matching, ordening, hotspot, matrix en open.

Met Quayn is het mogelijk om een groep leerlingen op hetzelfde moment een digitale toets te laten doen, maar ook om toetsmomenten voor individuele leerlingen klaar te zetten of bepaalde leerlingen langer de tijd te geven voor een toets.

Quayn kan behoorlijk overweg met bijzondere tekens. Dat is handig bij vakken als scheikunde, wiskunde en Grieks.

Quayn heeft in de uitgebreide licentie ook een voorleesfunctie, handig voor leerlingen met dyslexie.

Toetsen aanmaken in Quayn gaat in 4 stappen:

  1. een itembank maken (vragen maken)
  2. project maken (toets samenstellen uit de gemaakte vragen)
  3. toets plannen
  4. toets nakijken

Deze vier stappen lijken in het begin wat ingewikkeld. Het voordeel is echter dat docenten, met elkaar, een itembank kunnen beheren waaruit zij toetsen kunnen genereren. Over de jaren heen kan de kwaliteit van een itembank toenemen, en daarmee ook de kwaliteit van de toetsen. Ook voor toetsen op papier heeft het voordelen om met een itembank te werken. Het op papier afdrukken van toetsen verloopt via het programma Quayn offline of Wintoets.

QUAYN

 

Privacy-onderzoek Kennisnet

 

0Favorieten

Beoordelingen