Quizlet logo

Quizlet

Quizlet is een tool waarmee je woorden op verschillende manieren kunt oefenen.  Een app/tool die je niet alleen thuis kunt gebruiken om op verschillende manier woorden te oefenen maar ook in de klas om er quizzen mee te spelen. De leerlingen vinden dit erg leuk om te doen. Vooral als afwisseling op Kahoot.

Wat docenten hiervan zeggen: met een dergelijke digitale quiz is het mogelijk om het kennisniveau van de leerlingen te bepalen waarna niveaugroepen kunnen worden ingedeeld. De niveaugroepen gaan vervolgens aan het werk aan de hand van de opdrachten die voor hen klaar staan in de elo (=differentiëren). De docent krijgt hierdoor tijd om aandacht te besteden aan de leerlingen met de grootste behoefte aan verlengde instructie. Dit kan alleen als er zicht is op de vorderingen van de leerlingen. Het administreren van vorderingen per leerling vergt een extra inspanning die eenvoudiger wordt door zo'n quiztool in te zetten.

Quizlet

 

Privacy-onderzoek Kennisnet

0Favorieten

Een quiz kan ook worden gezien als een manier van, meestal formatief, toetsen waarbij leerlingen directe feedback krijgen.

Digitale toetsen zijn effectieve hulpmiddelen om kennis te verwerven. Het effect van toetsen als leerhulpmiddel vinden we vaker in de literatuur. Een veel voorkomende verklaring hiervoor is dat de leerling de leerstof vaker ziet of kennis bij de toets ophaalt (toetseffect). Simpele digitale toetsen, zelfs zonder
uitgebreide feedback, kunnen zorgen voor positieve resultaten.

Digitale feedback is ook effectief. Los van het bovenstaande effect van toetsen, blijkt dat leerlingen nog betere resultaten behalen als direct na het beantwoorden van een vraag feedback volgt over het juiste antwoord, met een uitleg. De resultaten zijn significant groter dan die van leerlingen die nauwelijks feedback krijgen. Het effect geldt voor leerlingen van alle leerniveaus.

Meer weten? Zie:

Haelermans C. (2018). Digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Over gebruik, effecten en de rol van de leraar. Kennisnet 28 pp.

Extra informatie

Besturingssysteem

, ,

Voordelen

Gebruiker

Lesfase

,

Beheersingsniveau (Bloom)

Vakgebied

Groepsgrootte

Interactieve kwaliteit

,

Beoordelingen