Onderzoek titel 1

Onze website krijgt een nieuw uiterlijk met betere navigatie.

Studenten van de opleiding communicatie van NHL Stenden hebben geanalyseerd wat er beter kan. Eén van hun vragen was “hoe bereiden docenten hun lessen voor?” Voor buitenstaanders is dat een eenvoudige vraag. Docenten weten dat er niet één manier is om lessen voor te bereiden. Docenten weten ook dat het leren lessen voorbereiden niet vanzelf gaat.

Vandaag kwamen de studenten van de opleiding communicatie op bezoek bij studenten van de lerarenopleiding. Enthousiast lieten de laatsten zien hoe ze hun lessen van afgelopen maandag hadden voorbereid.

Omgekeerd bekeken de studenten van de lerarenopleiding kritisch mee met het voorgestelde nieuwe ontwerp van de website Doedactiek

Het was een kort, maar gouden momentje, waarin beide groepen studenten met en van elkaar leerden. Wat een rijkdom. En straks een heel mooie nieuwe website Doedactiek!