Onderzoek titel 4

Als Team Doedactiek kwamen we bij elkaar in een videosessie.

De ICT coördinatoren onder ons hebben de afgelopen weken twee banen in één gedraaid. Er is veel aandacht gegeven aan het ondersteunen van de schoolleidingen bij het inventariseren van de noden onder docenten en het nemen van beslissingen over leidende platforms en het kiezen van uniforme communicatiekanalen binnen de school.

Daarnaast is er heel veel tijd besteed aan het ondersteunen van collega’s. Er zijn collega’s die zich wel redden met heldere beslissingen over de te gebruiken platforms. Er zijn ook collega’s die daar nog nooit mee gewerkt hebben en nu ineens moeten. Dat levert intensieve hulpvragen op. Ondanks de hoeveel tijd die dat kost en de soms zeer kleine stapjes die de collega daarmee kan zetten, is dat wel te verkiezen boven collega’s die helemaal niets doen. Collega’s die hun studiewijzer op de elo zetten en de leerlingen een bericht sturen dat ze zich daar maar mee moeten zien te redden.

De eigen lessen zijn bij iedereen in het gedrang gekomen. Het is frustrerend om anderen te helpen en vervolgens onvoldoende tijd over te houden om de eigen lessen goed voor te bereiden. Want ook voor iemand die handig is met computers, kost het overschakelen naar afstandsonderwijs tijd!